בימ"ש לענייני משפחה על אבא שטס עם בנו לחופשה בארה"ב ולא חזר