האם התכתבות על קלצ'ניקוב יכולה להפליל נאשם בניסיון לעסקת נשק?