052-640-9925

חטיפת ילדים - אמנת האג

הנושא של חטיפת ילדים הוא נושא קשה וכואב, שעולה על הפרק לעתים במסגרת סכסוך משמורת בהליך גירושין.

מדובר במצב שבו אחד ההורים לוקח את הילד לחו"ל מבלי לקבל את אישור ההורה השני, ונשאר איתו בחו"ל. הילד לא מוחזר לארץ. נשאלת השאלה מה אפשר לעשות במקרה כזה, מה קובעת אמנת האג וכיצד ניתן להסתייע בעורך דין לצורך השבת הילד החטוף? לפניכם תשובות לשאלות אלו ואחרות.

מהי אמנת האג?

אמנת האג היא אמנה בין לאומית, שעוסקת בהחזרת ילדים חטופים. מטרתה לתת מענה לבעיה של לקיחת ילד שלא כדין ע"י הורה אחד ואי השבתו למקום מגוריו הקבוע.

המדינות החברות באמנה מתחייבות לסייע זו לזו להשיב את הילד החטוף לארץ מגוריו מלבד כאשר מתקיימים חריגים.
בהתאם לכך, אם ילד נחטף מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל, יתבצע שיתוף פעולה בין הרשויות האחראיות בישראל ובמדינה אליה או ממנה נחטף הילד.

בישראל מיושמת האמנה באמצעות חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991 (להלן: "חוק אמנת האג", "החוק").

כדי לדעת אילו מדינות חתומות על אמנת האג, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של משרד המשפטים, שם יש רשימה של כל המדינות החתומות על האמנה. כך, ניתן לראות האם המדינה אליה נחטף הילד נמצאת ברשימה, ומתוקף חתימתה על האמנה, תהיה מחויבת בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל לצורך איתור הילד החטוף והשבתו לארצו.

במקרה שילד נחטף, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה ובחטיפת ילדים. הוא יפעל בהתאם להוראות החוק כדי להשיב את הילד החטוף לארצו.

מהם עיקרי חוק אמנת האג?

מטרת החוק היא להבטיח החזרה מידית של ילדים שהורחקו שלא כדין מארצם או לא הוחזרו אליה כמוסכם.

הרציונל העומד מאחורי האמנה הוא לקבוע הסדר חוקי ואחיד בין מדינות במקרים שבהם הורה לוקח איתו באופן חד צדדי ילד ומרחיק אותו ממקום מגוריו הרגיל, מבלי לקבל את הסכמת ההורה השני לכך.

רציונל נוסף שעומד מאחורי האמנה הוא עיקרון ההרתעה – הרתעה מפני ביצוע פעולות חד צדדיות ע"י הורה אחד שעלולות לפגוע בטובת הקטין.

האמנה מתייחסת לשני מונחים: חטיפה ואי החזרה כדין. כאשר מדובר בחטיפה, הכוונה למקרה שבו הילד נלקח למדינה אחרת ללא הסכמת ההורה השני, תוך הפרת זכויות המשמורת של ההורה השני.

לעומת זאת, אי החזרה כדין משמעה, כי הוסכם בין ההורים שהילד ייצא לחו"ל לתקופה מסוימת, אך בתום התקופה ההורה השני הפר את ההסכם ולא החזיר את הילד.

חשוב לציין, כי אמנת האג חלה על קטינים עד גיל 16 בלבד (סעיף 4 לחוק).

אם מדובר בילד בן 18-16, יש לפעול במסלול אחר – לעתור לבג"ץ כדי להשיבו למקום מגוריו הרגיל.

ע"פ החוק (פרק 3) כל אדם, מוסד או גוף שטוען כי ילד הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, רשאי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרת הילד.

החוק מציין אילו פרטים תכיל הבקשה, ביניהם: תאריך הלידה של הילד, הנימוקים לביסוס תביעת ההורה המבקש את החזרת הילד, העתק מאומת של החלטה או הסכם הנוגעים לעניין.

סעיפים 13-12 לחוק קובעים חריגים לאמנה, כלומר: ישנם מקרים שבהם לא תיושם אמנת האג וילד חטוף לא יוחזר למדינת המוצא.

מהם החריגים לתחולת אמנת האג?

כאמור, מדינה החתומה על האמנה מחויבת לשתף פעולה עם הרשויות במדינת המוצא ולסייע להשבת הילד החטוף לארצו. אולם, בהתקיים הסייגים המנויים בסעיפים 12 ו-13 לאמנה, המדינה אליה נחטף הילד, לא תהיה מחויבת להשיב את הילד לארצו.

החובה להוכיח כי במקרה נתון מתקיים אחד מהסייגים מוטלת על ההורה שמתנגד להשבת הילד לארץ שבה הוא מתגורר כדרך קבע.

הסייגים לתחולת האמנה הם אלו:

  1. סעיף 12 לחוק – אם התביעה הוגשה לאחר שחלפה שנה מיום החטיפה או אי החזרת הילד, בית המשפט רשאי, אך לא חייב, להורות על החזרת הקטין אם הקטין כבר השתלב בסביבתו החדשה. כלומר, כאן נבדק הפרמטר של השתלבות הקטין בסביבתו החדשה. במקרה שבית המשפט ישתכנע, לאחר בחינת הראיות וטענות הצדדים, כי הילד השתלב היטב בסביבתו החדשה, לא תהיה חובה להחזירו לארץ בה התגורר דרך קבע.
  2. סעיף 13 (א) לחוק – אי הפעלת זכויות משמורת. אם ההורה שמבקש את השבת הילד לא פעל למימוש זכויות המשמורת שלו בזמן החטיפה, רואים בכך כאילו הסכים או השלים עם מעשה החטיפה.
  3. סעיף 13 (ב) – כאשר קיים חשש חמור שהחזרתו של הילד תחשוף אותו לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד אותו בדרך אחרת במצב בלתי נסבל, לא תהיה חובה להורות על החזרתו.
  4. התנגדות הילד להחזרה – בית המשפט יבחן את רצון הילד במקרה שבו הילד מתנגד להחזרתו והוא בגיל וברמת בגרות שבהם מן הראוי להביא בחשבון את השקפותיו.
    בפסיקה נקבע בעניין זה (ראו תמ"ש 14-12-15992 פלוני נ' פלונית ואח'), כי יש לתת מקום לחריג זה של רצון הילד במסגרת שיקול הדעת של בית המשפט. זאת, כאשר הילד הגיע לגיל ולרמת בגרות מתאימים. עם זאת, נטל ההוכחה כאן הוא כבד ומעבר לגיל ולרמת הבגרות שמצדיקים התחשבות בעמדת הקטין, יש להוכיח גם התנגדות חזקה לחזרה למדינת המוצא ורצון עצמאי של הילד שלא לחזור, בנפרד מהרצון של ההורה האחר.
    בנוסף נקבע בפסיקה, כי המשקל שיינתן לרצון הילד עשוי להשתנות בהתאם לגילו ולרמת בגרותו.

מדוע חשוב לקבל ליווי משפטי?

בכל מקרה שבו הורה חושש מאפשרות של חטיפת ילדו, או במקרה שבו מעשה החטיפה כבר בוצע, מומלץ להתייעץ בהקדם האפשרי עם עורך דין שמתמחה בדיני משפחה וחטיפת ילדים, כדי שיוכל לפעול להשבת הילד באופן מידי. לכל החלטה או פסק דין שיינתנו בנושא יש השפעה דרמטית על המגורים של ההורה שילדו נחטף, של הילד כמובן ועל הקשר בין ההורה והילד לאורך שנים.

ההליכים המשפטיים בעניין זה הם מורכבים וסבוכים, יש להכיר היטב את החוק ולפעול במסגרת הזמנים שקובעת אמנת האג.

על כן, פניה לעו"ד שמתמחה בתחום תעלה באופן משמעותי את הסיכויים להצליח בהליך.

*עו"ד דניאל דרוביצקי בעל ניסיון רב בתביעות להחזרת ילדים חטופים, והוא יסייע לכם לשמור על זכויותיכם.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support