052-640-9925

סקירה מלאה על הטרדה מינית בעבודה

כשהגעת למשרד הבוס החמיא לך על השמלה החדשה. האם זו הטרדה מינית? במקרה אחר, המנהל הישיר הציע לך כמה פעמים לשתות איתו כוסית יין אחרי שעות העבודה. האם מדובר בהטרדה מינית?

לא אחת, התשובה לשאלה אם הייתה הטרדה מינית או לא היא ברורה, אך ישנם מקרים גבוליים, בהם ההכרעה בשאלת ההטרדה המינית תבחן על רקע נסיבות המקרה.

מה קובע החוק למניעת הטרדה מינית? אילו מצבים מוגדרים כ- הטרדה מינית בעבודה? מהן חובות המעביד על פי החוק? מה עושים כשמתפתחת מערכת יחסים בין ממונה לכפוף/ה במקום עבודה? על כל אלו ועוד במאמר שלפניכם.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת כהתנהגות על רקע מיני שיש בה כדי לגרום אי נעימות לאדם אחר ואשר יש בה פגיעה בכבודו, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. הטרדה מינית יכולה להתבצע על ידי גבר או אשה, והצד המוטרד יכול להיות אף הוא גבר או אשה.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1988 (להלן: "החוק") קובע, כי הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

  1. סחיטה באיומים כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהנסחט נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני. לדוגמה, הבטחה לקידום בעבודה תמורת קיום יחסי מין.
  2. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. לדוגמה, עובד או מעסיק שנוגע בעובד או בעובדת לצורך גירוי מיני – ללא הסכמתם.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי הוא לא מעוניין בהן. למשל, מספר הצעות של עובד לעובד אחר לקיים יחסי מין.
    חשוב לציין, כי כשהצעות אלה מוצעות לאדם תוך ניצול יחסי מרות או תלות – מדובר בעבירה גם אם האדם שהוטרד לא הראה למטריד כי הוא לא מעוניין בהצעותיו.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי הוא לא מעונין בהתייחסויות אלו. כאן לא מדובר ב"הצעה" כמו בסעיף הקודם, אלא בהתייחסות מילולית בעלת אופי מיני. למשל: "אחרת לעבודה כי חגגת כל הלילה עם בן הזוג שלך".
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, כולל נטייתו המינית. למשל: "ברור שתלבש כזו חולצה, יא הומו!"
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שיש בפרסום כדי להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

חובות המעסיק – הטרדה מינית בעבודה

כל מעשה מהמעשים הנ"ל עשוי להוות הטרדה מינית בעבודה, ואין זה משנה אם ההטרדה נעשתה במקום העבודה עצמו או במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק (למשל: פעילות גיבוש, טיול, הסעדה לעבודה וכד').

החוק הישראלי רואה בחומרה מעשה של הטרדה מינית בעבודה, ומטיל אחריות על המעסיקים למנוע הטרדה מינית במקומות עבודה ובמסגרת יחסי עבודה – תוך כדי העבודה או תוך ניצול יחסי מרות.

לצורך כך, על מעסיקים לעשות מה שהם יכולים, במידה סבירה, כדי להגן על העובדים מפני הטרדה מינית ולנקוט צעדים כדי למנוע את התרחשותה. המעסיקים צריכים לפעול ככל יכולתם למניעת הישנות המעשים המטרידים ותיקון הפגיעה שנגרמה למתלונן.

מעסיק צריך לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה על הטרדה מינית או התנכלות וכן דרך יעילה לבירור התלונה.

על המעסיק למנות אחראי על הטרדה מינית לצורך בירור התלונה. אם הדבר אפשרי ואין מניעה – המעסיק ימנה אשה. המעסיק לא אמור להתערב בהליכי הבירור ובהמלצת האחראי.

מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים, חייב בנוסף לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק העוסק בהטרדה מינית, ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות.

מה עושים כשמתפתח מערכת יחסים בין כפוף/ה לממונה במקום העבודה?

חשוב לציין כבר עתה: לא כל קשר אינטימי בין ממונה לכפוף/ה ייחשב כהטרדה מינית בעבודה. החוק למניעת הטרדה מינית נחקק לא כדי לאסור על  יחסים בהסכמה וברצון בין שני אנשים בוגרים, אלא כדי לקבוע נורמות התנהגות, כך שלא יתאפשרו מצבים של הטרדות, ניצול יחסי מרות וכד'.
בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי כשמתקיימת מערכת יחסים כנה במקום העבודה, יש לדווח על כך לממונה ולהפסיק את המרות ככל שהדבר אפשרי, למשל: להעביר עובד אחד למחלקה אחרת.

סמכות בית הדין לעבודה והגשת תביעה

הטרדה מינית היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית. אדם שהוטרד מינית יכול להגיש תלונה במשטרה או להגיש תביעה אזרחית. במישור האזרחי, החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לפסוק פיצוי של 120,000 שקלים ללא הוכחת נזק. במישור הפלילי, העונש על הטרדה מינית נקבע לפי חומרת העבירה.

כאשר מדובר בהטרדה מינית בעבודה, לבית הדין לעבודה יש סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי במקרים שבהם בוצעה הטרדה מינית על ידי מעסיק או ממונה מטעמו, לעובדו, או כשמדובר בהטרדה מינית שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה.
ויודגש, לא רק הטרדה מינית על ידי המעסיק נחשבת להטרדה מינית מבחינת החוק, אלא גם הטרדה מינית של עובד אחד כלפי אחר.

*לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ניתן לפנות לעו"ד דניאל דרוביצקי – בעל ניסיון רב בתביעות בגין הטרדה מינית ובדין הפלילי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support