052-640-9925

קטינים במשפט הפלילי - הכלל: שיקום וחלופת מעצר

הילד שלכם זומן לחקירה? יש חשד כי הבן שלכם מעורב באירוע פלילי? חשוב להיוועץ בעו"ד פלילי ולהכיר את זכויות הקטינים במשפט הפלילי.

מה בין קטינים לבגירים במשפט הפלילי?

קטינים עשויים למצוא את עצמם מעורבים באירוע פלילי. בין אם מדובר בגניבה מחנות, באלימות, בחשד לביצוע עבירות מין או בעבירות אחרות – הם עלולים להיעצר ולהיענש בגין העבירות שביצעו. עם זאת, החוק מבחין בין קטינים לבגירים, וההתייחסות המשפטית היא שונה. עניינם של קטינים יידון לפי חוקים ספציפיים, וההתייחסות לעבירות שביצעו תהיה מקלה יותר מאשר אל בגירים שבצעו עבירות דומות, כל זה מתוך מטרה שלא להכתים את עתידם ולאפשר להם לנהל אורח חיים תקין ונורמטיבי מבלי שמעשה שביצעו בילדותם יפגע בהם.
ייאמר כבר עתה, המגמה הכללית היא לא לעצור נער שנחשד בביצוע עבירה ולבחון האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת.

לשם כך, מומלץ להתייעץ בהקדם עם עו"ד פלילי שמכיר את הוראות החוק בעניין מעצר קטינים, דרכי הטיפול בהם וחקירה במשטרה כדי להבטיח את מימוש הזכויות וכדי להימנע מטעויות.

מיהו קטין?

קטין מוגדר בחוק כמי שעוד לא מלאו לו שמונה עשרה שנים ביום ביצוע העבירה הפלילית, והוא מעל גיל 12. הווה אומר: ילד מתחת לגיל 12 לא יהיה אחראי בפלילים על מעשה שבצע. לא ניתן יהיה לעצור אותו, להעמידו לדין או להענישו על המעשה שעשה. גיל 12 נקבע כגיל האחריות הפלילית מתוך מחשבה כי ילדים מתחת לגיל זה לא בשלים מספיק כדי להבין את האיסור במעשה הפלילי ואת השלכות הדבר.

עבירות קטינים והחוקים הרלוונטיים

החוקים העיקריים המסדירים את סוגיות הקטינים והנוער במשפט הפלילי הם: חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 וחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971.

הדין בעניינו של קטין ייערך בבית משפט לנוער – בית משפט שלום או בית משפט מחוזי – בהתאם לחומרת העבירה, כשיושב בהם שופט נוער.

ע"פ החוק, מימוש זכויות של קטין, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפיו ייעשו תוך שמירה על כבודו, ומתן משקל ראוי לשיקולים של שיקומו, הטיפול בו, שילובו בחברה וכן בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

חקירת קטינים במשטרה

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) קובע עקרונות ברורים ומפורטים ביחס לחקירת קטינים. העיקריים שבהם הם אלו:
* קטין מעל גיל 12 שחשוד בפלילים, לא ייחקר בתחנת המשטרה בשעות הלילה. חקירה של קטין שגילו 12 עד 14 תסתיים בשעה 20:00 לכל המאוחר, וחקירה של קטין שמלאו לו 14 תסתיים בשעה 22:00 לכל המאוחר, מלבד סייגים הקבועים בחוק.
החקירה יכולה להתחדש למחרת החל מהשעה 7:00.
*אם קטין נחשד בביצוע עבירה, והחוקר רוצה לזמן אותו לחקירה במשטרה, עליו להודיע לו בשפה ברורה ובהתאם לגילו ולמידת בגרותו, על זכותו להיוועץ בסניגור ועל זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.
* בטרם ייחקר קטין חשוד עצור שהובא לתחנה, יודיע חוקר לסנגורו של הקטין על חקירתו, ואם אין לו סניגור יודיע לסניגוריה הציבורית כדי שתבחן את זכאותו לייצוג. אין בהודעה לסנגורו של הקטין או לסניגוריה הציבורית, כדי לעכב את החקירה.
* משעה שקטין הגיע לתחנת המשטרה, בין אם נעצר ובין אם לא, חלה חובה על המשטרה להודיע להורי הקטין ללא דיחוי על כך, לאחר שהקצין הממונה על החקירה יידע את הקטין כי הוא מתכוון לעשות כן, אלא אם הקטין הביע התנגדות להודעה מנימוק סביר, וזאת בהנחה שאינו עצור. אם הקטין עצור, יינתן משקל לרצונו בהתאם לגילו ולמידת בגרותו ובלבד שתימסר הודעה לקרוב אחר המוכר לקטין.

*קטין שחשוד בביצוע עבירה, יזומן לקירה במשטרה וייחקר בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את ההורה במאמץ סביר – בידיעת קרוב משפחה בגיר או אדם בגיר אחר שמוכר לקטין.
* קטין שהובא לחקירה במשטרה זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירה. הוא זכאי להיוועץ בהם טרם תחילת החקירה, אלא אם הקטין הביע התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק במעצר, והכל אם קצין מוסמך סבר שאין במתן אפשרות לנוכחות ההורה או הקרוב כדי להביא לפגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין, לחשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של הקטין או לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר.
*למרות האמור, קצין מוסמך רשאי להורות בהוראה מנומקת בכתב על תחילת חקירת קטין חשוד מבלי להמתין להגעת הורהו או קרוב אם הוא שוכנע כי המתנה תגרום לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או שהיא עלולה לשבש את החקירה המשטרתית.
*בעיקרון וכאמור הורה רשאי להיות נוכח בחקירת קטין אלא אם הקצין הממונה סבר כי הנוכחות מפריעה למהלך התקין של החקירה, ובכלל זה אם ההורה מוזהר שלא להפריע והוא עושה זאת בכל זאת או אם הוא מאיים את הקטין במהלך החקירה וכד'.

מעצר וענישת קטינים

סעיף 10 א. לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) קובע, כי מעצר קטינים יהיה האמצעי אחרון שיינקט. כלומר: אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירות הקטין פחותה, לא יוחלט על מעצרו של קטין. עוד נקבע, כי המעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה וכי בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו.

במקרים שבהם עולה הצורך במעצר עד תום ההליכים, בית המשפט רשאי להורות לגבי קטינים מעל גיל 14, על מעצר זה ולתקופה מינימלית ככל שניתן.
באשר לענישה, בית המשפט לנוער יעדיף תמיד את האפשרות לשקם את הנאשם במסגרת מסוימת על פני אפשרות כליאתו במאסר.

כמו כן, עבירות קטינים  זוכות לתקופות התיישנות קצרות יותר מעבירות מקבילות המיוחסות לבוגרים בשל אותו רציונל – הרצון לאפשר להם לפתוח דף חדש בבגרותם ולא לאפשר למעשה מהעבר, בתקופת היותם קטינים, להכתים את עתידם.

הסתייעות בעורך דין פלילי

החשיבות של היעזרות בעו"ד פלילי מהרגע הראשון שבו קטין זומן לחקירה או נחשד בביצוע מעשה פלילי היא עצומה. עו"ד פלילי יידע לתווך בין החוק הפלילי לבין הקטין והוריו, וינסה למזער את הנזק ככל האפשר, כך שבמקרים המתאימים הוא יצליח להביא לסגירת התיק הפלילי. במקרים שבהם הדבר לא יהיה אפשרי, עורך הדין יפעל למסלול שיקומי ולעונש מינימלי תוך הדגשת החשיבות בבית המשפט לנוער, במסגרת טיעוניו לעונש, של עיקרון השיקום על פני מאסר בפועל.

עו"ד דניאל דרוביצקי מתמחה במשפט פלילי והוא בעל ניסיון רב בייצוג קטינים ונוער. ניתן לפנות אליו בכל שאלה בנושא.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support