052-640-9925

שוד בנסיבות מחמירות – ביהמ"ש מחוזי בחיפה

לאחר הצגת כשלים ראייתיים האישום הומר לסיוע לשוד , סופו של יום התיק הסתיים בתוצאה עונשית של שירות לתועלת הציבור