052-640-9925

תיק רצח – מחוזי נצרת

תיק שנוהל בביהמ"ש המחוזי בנצרת, יוחס ללקוח המשרד העבירה החמורה שבספר החוקים – רצח
לאחר ניהול הליך והצגת כשלים האישום הומר להריגה, תיק שבנקל יכל להסתיים במאסא עולם – הסתיים ב-13.5 שנות מאסר